Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Повна назва структурної одиниці;
 2. Коротка назва структурної одиниці;
 3. П.І.Б. ПІБ контактної особи та або інша інформація про контактні дані структурної одиниці;
 4. Контактний номер структурної одиниці - для зв'язку із структурною одиницею, може належати стаціонарному або мобільному телефонам;
 5. Повна адреса структурної одиниці;
 6. Тип структурної одиниці;
 7. Коментар - короткий опис зареєстрованої структурної одиниці та/або будь-яка додаткова інформація.
Info
titleСловник даних структурної одиниці - mis_facility


Expand
titleДетальніше...


НазваОписФормат
mis_facility_idІдентифікаційний номер структурної одиниці в МІСCharacter
nameПовна назва структурної одиниціCharacter
short_nameКоротка назва структурної одиниціCharacter
facility_contactІнформація про контактну або відповідальну особуCharacter
facility_phoneКонтактний номер телефону структурної одиниціCharacter
facility_commentКоментар про структурну одиницюCharacter
is_activeІдентифікатор активності структурної одиниціBoolean
facility_parentІдентифікаційний код структурної одиниці, якій підпорядковується данаCharacter
date_modifiedДата й час внесення останніх змін в у запис структурної одиниціDatetime
timestampДата й час реєстрації структурної одиниці в Централь103Datetime
address_idІдентифікаційний номер адреси структурної одиниціInteger
facility_type_idІдентифікаційний номер типу структурної одиниціInteger
mis_id_idІдентифікаційний номер МІС, до якої належить структурна одиницяInteger...

Інформація, що є обов'язковою для внесення під час реєстрації та оновлення даних працівника:

 1. П.І.Б. ПІБ працівника;
 2. Дата народження працівника;
 3. Стать працівника;
 4. Контактний номер працівника;
 5. Індивідуальний податковий номер працівника;
 6. Серія та номер паспорта або ID-картки;
 7. Сертифікат - назва та номер документа про успішне проходження сертифікації з надання невідкладної допомоги;
 8. Структурна одиниця - визначає центр, станцію/підстанцію або пункт базування, в якому особа значиться як працівник;
 9. Посада, яку обіймає працівник;
 10. Кваліфікація - визначається для медичного персоналу;
 11. Стаж роботи - число повних років та місяців роботи працівника в ЕМД;
 12. Виїзний стаж роботи - число повних років та місяців роботи працівника в складі бригади ЕМД;
 13. Дата складання останнього кваліфікаційного іспиту;
 14. Коментар - будь-яка додаткова інформація про працівника.

...

Сутність "Бригада" призначена для зберігання інформації про усі бригади ЦЕМД, які виходили на чергування. Для кожного чергування кожної бригади сворюється створюється окремий екземпляр цієї сутності в Централь103. Якщо під час роботи бригади необхідно змінити склад бригади або ТЗ, який використовує бригада, - в "Централь103" реєструється нова бригада.

Інформація, що є обов'язковою для внесення під час реєстрації та оновлення даних нової бригади:

 1. Склад бригади: П.І.Б. ПІБ членів бригади, їхні посади та ролі;
 2. Структурна одиниця - визначає центр, станцію/підстанцію або ПБ, в якому працює певна бригада;
 3. Спеціалізований санітарний транспорт, на якому бригада вийшла на чергування, якщо чергування не амбулаторне.
 4. Дату й час початку чергування бригади;
 5. Дату й час завершення чергування бригади;
 6. Статус бригади.
Info
titleСловник даних бригади - crew_crew


Expand
titleДетальніше...


НазваОписФормат
crew_idІдентифікацйний Ідентифікаційний номер бригадиCharacter
mis_crew_idІдентифікаційний номер складу бригадиCharacter
mis_facility_idІдентифікаційний номер структурної одиниці, до якої належить дана бригадаCharacter
mis_car_idІдентифікаційний номер ТЗ, на якому певна бригада вийшла на чергуванняCharacter
shift_startДата й час початку зміну певної бригадиDatetime
shift_endДата й час завершення зміни певної бригадиDatetime
is_activeІдентифікатор активності бригадиBoolean
date_modifiedДата й час внесення останніх змін до запису про бригадуDatetime
timestampДата й час реєстрації бригади в Централь103Datetime
crew_status_idІдентифікаційний номер статусу бригадиInteger
mis_id_idІдентифікаційний номер МІС, до якої належить певна бригадаInteger...

 1. Оператор/диспетчер, що приймає та обробляє звернення;
 2. Номер бригади, якщо така була відправлена на виклик;
 3. Номер телефону, за яким було здійснено звернення до ЦЕМД;
 4. Інформація про пацієнта:
  1. П.І.Б.ПІБ;
  2. стать;
  3. повний вік;
  4. контактний номер;
 5. Адреса, на яку було здійснено виклик;
 6. Коментар - короткий опис зареєстрованого звернення та/або будь-яка додаткова інформація;
 7. Пріорітетність Пріоритетність виклику - визначається оператором на основі скарг, що надійшли;
 8. Скарги - основна скарга та уточнення до основної скарги;
 9. Результат виклику;
 10. Етап виклику;
Info
titleСловник даних картки виклику - callcard_callcard


Expand
titleДетальніше...


НазваОписФормат
call_card_idІдентифікаційник Ідентифікаційний номер картки викликуCharacter
caller_number

Номер телефону особи, що звернулась звернулася до ЦЕМД

Character
call_commentКоментар про викликCharacter
start_datetimeДата й час початку обробки викликуDatetime
end_datetimeДата й час завершення обробки викликуDatetime
date_modifiedДата й час внесення останніх змін в у запис викликуDatetime
timestampДата й час реєстрації виклику в " Централь103"Datetime
call_address_idАдреса, на яку робиться за якою здійснюється викликInteger
call_priority_idІдентифікаційний номер пріорітетності пріоритетності викликуInteger
call_result_idІдентифікаційний номер значення результату викликуInteger
call_station_idІдентифікаційний номер етапу викликуInteger
complain_idІдентифікаційний номер скаркискарги, з якою створено надійшло зверненняInteger
crew_id_idІдентифікаційний номер бригади ЕМД, яка призначена на викликInteger
mis_id_idІдентифікаційний номер МІС, яка обробляє викликInteger
operator_id_idІдентифікаційний номер оператора, який приймає та обробляє викликInteger
patiend_idІдентифікаційний номер пацієнтаInteger...

 1. Оператор/диспетчер, що приймає та обробляє звернення, в результаті якого було створено карту виїзду;
 2. Бригада ЕМД, яка зареєструвала карту виїзду;
 3. Часові показники:
  1. дата й час початку виклику;
  2. час виїзду бригади;
  3. час прибуття бригади до пацієнта;
  4. час виїзду бригади від пацієнта;
  5. час прибуття в ЗОЗ (госпіталізації);
  6. час завершення виклику;
 4. П.І.Б. ПацієнтаПІБ пацієнта;
 5. Повна адреса виклику;
 6. Повна адреса пацієнта, додатково вказується джерело отримання інформації про адресу пацієнта: документ чи зі слів;
 7. Серія та номер документа, що засвідчує особу пацієнта;
 8. Результат виликувиклику;
 9. Тип безрезультатного виїзду;
 10. Розміщення пацієнта після надання допомоги;
 11. Дата й час смерті пацієнта, якщо така мала місце бутисталася;
 12. Інформація про госпіталізацію (можливе внесення кількох записів, якщо під час одного виклику пацієнта було доставлено до кількох ЗОЗ):
  1. назва закладу охорони здоров'я, куди було доставлено пацієнта;
  2. П.І.Б. ПІБ чергового лікаря, який прийняв пацієнта;
  3. номер супровідного листка;
  4. час госпіталізації
 13. Інформація про діагноз (можливе внесення кількох записів):
  1. МКХ;
  2. опис діагназудіагнозу;
  3. П.І.Б. ПІБ особи, що поставила діагноз;
 14. Коментар - додаткова інформація про стан пацієнта чи процес надання екстреної допомоги бригадою.
Info
titleСловник даних карти виїзду - medrecord_medrecord


Expand
titleДетальніше...


НазваОписФормат
call_card_idІдентифікаційний номер картки виклику, до якої прив'язана дана певна карта виїздуCharacter
operator_id_idІдентифікаційний номер оператора, що приймає та обробляє викликInteger
mis_medrecord_idІдентифікаційний номер карти виїздуCharacter
crew_idІдентифікаційний номер бригади ЕМД, що зареєструвала дану певну карту виїздуCharacter
start_datetimeДата й час початку обробки викликуDatetime
time_crewДата й час прийняття виклику пригадоюбригадоюDatetime
time_departДата й час виїзду бригади в напрямі у напрямку до пацієнтаDatetime
time_patientДата й час прибуття бригади до пацієнтаDatetime
time_transportДата й час виїзду бригади від пацієнтаDatetime
time_hospitalДата й час прибуття бригади до ЗОЗDatetime
end_datetimeДата й час завершення обробки викликуDatetime
patient_idІдентифікаційний номер пацієнта, на якого зареєстрована дана певна карта виїздуInteger
patient_address_idІдентифікаційний номер адреси пацієнтаInteger
call_address_idІдентифікаційний номер адреси, на яку за якою здійснений виїздInteger
patient_address_sourceДжерело отримання іфнормації інформації про адресу проживання пацієнтаInteger
patient_documentСерія та номер документа, що засвідчує особу пацієнтаCharacter
noresultІдентифікаційний номер типів безрезультатного виїздуInteger
the_result_idІдентифікаційний номер типів результату виїздуInteger
death_datetimeДата й час смерті пацієнтаDatetime
result_action_idІдентифікаційний номер форми розміщення пацієнта після надання допомогиInteger
is_hospitalІдентифікатор госпіталізації пацієнтаBoolean
mkxМКХ кодування діагнозу пацієнтаCharacter
d_textОпис діагнозу пацієнтаCharacter
is_crewІдентифікатор визначення бригадою діагнозуBoolean
doctor_nameП.І.Б. ПІБ медичного співробітника, що поставив діагнозCharacter
the_placeПовна назва ЗОЗ, куди госпіталізовано пацієнтаCharacter
the_doctorП.І.Ю. ПІБ лікаря, що прийняв пацієнта в ЗОЗCharacter
documentНомер супровідного листкалистаCharacter
event_datetimeДата й час госпіталізації пацієнтаDatetime
mr_commentКоментар про карту виїздуCharacter...

Інформація, необхідна для реєстрації та подальшого оновлення даних пацієнта:

 1. П.І.Б. ПІБ особи, яка звернулася за екстреною медичною допомогою;
 2. Повний вік особи;
 3. Стать;
 4. Контактний номер телефону.
Info
titleСловник даних пацієнта- patients_patient


Expand
titleДетальніше...


НазваОписФормат
nameПовне ім'я пацієнта (П.І.Б.ПІБ)Character
first_nameІм'я пацієнтаCharacter
family_nameПрізвище пацієантапацієнтаCharacter
middle_nameПо - батькові пацієнтаCharacter
ageВік пацієнтаCharacter
sexСтать пацієнтаCharacter
phoneКонтактний номер телефону пацієнтаCharacter
date_modifiedДата й час внесення останніх змін в у запис пацієнтаDatetime
timestampДата й час реєстрації пацієнта в " Централь103"DatetimeАдреса: системна та пацієнта

Сутності "Системна адреса" та "Адреса пацієнта" призначені для зберігання інформації про всі адреси об'єктів " Централь103 " та пацієнтів, які зверталися до ЦЕМД за екстреною медичною допомогою відповідно.

...

 1. Поштовий індекс;
 2. Назва області або району в області чи місті;
 3. Назва населеного пункту;
 4. Назва вулиці;
 5. Номер будинку;
 6. Номер квартири;
 7. Географічна довгота та широта адреси;
 8. Коментар - короткий опис зареєстрованої адреси та/або будь-яка додаткова інформація;
 9. Тип місцевості , в якій розташована адресаза адресою:
  1. місто;
  2. село;
  3. дорога;
 10. Тип адреси:
  1. квартира;
  2. будинок;
  3. офіс;
  4. завод;
  5. публічне місце.
Info
titleСловник даних адрес - mis_sysaddress, patients_address


Expand
titleДокладніше


НазваОписФормат
idІдентифікаційний номер адресиInteger
indexПоштовий індексCharacter
districtНазва області/районуCharacter
cityНазва населеного пунктуCharacter
streetНазва вулиціCharacter
buildingНомер будинкуCharacter
apartmentНомер квартириCharacter
longitudeГеографічна довготаCharacter
latitudeГеографічна широтаCharacter
address_commentКоментар про адресущодо адресиCharacter
date_modifiedДата й час внесення останніх змін в у запис адресиDatetime
timestampДата й час реєстрації адреси в " Централь103"Datetime
address_type_idІндетифікаційний Ідентифікаційний номер типу адресиInteger
location_type_idІдентифікаційний номер типу місцевостіInteger...

 1. Тип медичного обладнання;
 2. Кількість обладнання, що знаходиться перебуває в активному використанні бригадами ЦЕМД;
 3. Кількість обладнання, що знаходиться перебуває на збереженні в ЦЕМД (про запас);
Info
titleСловник даних медичного обладнання - mis_equipment


Expand
titleДокладніше


НазваОписФормат
idІдентифікаційний номер обладнанняInteger
in useКількість обладнання у використанніInteger
in stockКількість обладнання на зберіганніInteger
date_modifiedДата й час внесення останніх змін в у запис адресиDatetime
timestampДата й час реєстрації адреси в " Централь103"Datetime
equipment_idІндетифікаційний Ідентифікаційний номер типу обладнанняInteger
mis_id_idІдентифікаційний номер МІС, до якої належить обладнанняInteger...