Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Система логування

Panel

Для роботи з логами " Ценраль103 " використовує систему логування ELK - комплекс з із трьох програмних продуктів:

  • Elasticsearch - одночасно сховище (механізм індексування) та пошукова система. Основна задача Основне завдання - організація швидкого та гнучкого пошуку в отриманих та збережених даних. Робота з інформацією здійснюється за допомогою REST API, що дозволяє додавати, проглядати, змінювати та видаляти дані.
  • Logstash - інструмент для отримання, перетворення та зберігання даних в загальному сховищі. Самі логи збираються за допомогою інших програмних компонентів: Syslog, Filebit, тощо. 
  • Kibana - зчитує дані з еластіка еластика та зображає їх в у зручному вигляді.

Користувач взаємодіє з системою логування за допомогою вебінтерфейсу Kibana. Це зручний інструмент, що дозволяє фільтрувати інформацію, отриману з сервера; сортувати логи за індексами, переглядати логи-повідомлення; візуалізувати дані , як за допомогою готових шаблонів: мап, діаграм, таблиць, так і самостійно, конструктором візуальних форм. Більш детально Детальніше про роботу системи логування можна дізнатися з наступного відео , або з документації.


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=TVk9g-iR4O4

...

Panel

FreeIPA - система централізованого керування користувачами та клієнтськими комп'ютерами. Система в себе включає: містить сервіс ідентифікації, службу DNS, службу каталогів та ін. Дозволяє Дає змогу налагоджувати взаємодію з іншими системами керування та ідентифікації, такими, як Active Directory, та іншими. FreeIPA характеризується відмовостійкістю та наявністю можливості для масштабування. Керування системою здійснюється за допомогою вебінтерфейсу, командної строки командного рядка та через API.

Доцільно буде розглянути вебінтерфейс: він складається з кількох вкладок, кожна з яких містить розділи, які в , у свою чергу, можуть бути поділені на підрозділи. Вебінтерфейс дозволяє дає змогу досить зручно і просто керувати користувачами (додавати нових, редагувати вже існуючихзареєстрованих, налаштовувати параметри реєстрації та подальшого входження в систему , тощо), групами користувачів, хостами, групами хостів, сервісами (служби, що встановлені за замовчуванням , або додатково), прописувати правила для автоматичного додавання нових користувачів або хостів до груп, правила доступу, керування паролями, налаштовувати DNS, IPA сервер, та багато іншого. Детальніше можна дізнатися у наступному відео та в документації.

...

Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=pshMf9zRmG8

Система

...

моніторингу

Panel

Для моніторинга моніторингу внутрішніх служб та станів мережі " Централь103 " використовується Zabbix.

Система складається із:

  • Zabbix сервера - відповідає за контроль мережевих сервісів, збирання даних та сповіщення адміністраторів;
  • агенти - програмні компоненти, які встановлюються на зовнішні хости (комп'ютери, що моніторяться). За допомогою них здійснюються перевірки на стороні юоці хостів;
  • вебінтерфейс;

Вебінтерфейс Zabbix дозволяє налаштовувати інформаційне вікно під потреби користувача за допомогою конструктора панелей. Таким чином адміністратор може відображати для себе лише необхідну інформацію. Zabbix одразу інформує користувача про проблеми та події, що виникають в мережі. А система автоматичного виявлення (нових елементів мережі), у тому числі й низькорівневого (файлові системи. мережеві інтерфейси) та гнучка система конфігурації правил роботи самої системи забезпечують безперервний моніторинг з можливістю візуалізації (побудова графіків навантаження, мапи мережі, тощо). Більш детально Детальніше про роботу системи моніторинга моніторингу можна дізнатися з наступного відео , або в документації.


Widget Connector
urlhttp://youtube.com/watch?v=gfjjb2cs2dI