Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Створення та оновлення інформації про штатний розпис ЦЕМД

Інформація про штатний розпис створюється окремо для кожної структурної одиниці (центру/станції/підстанції), до якої юридично відносяться співробітники.

Для створення штатного розпису необхідно надіслати POST запит за посиланням, окремо для кожної локації:

URL: https://central103.org/api/mis/staff-schedule/

Параметри запиту для створення штатного розпису:

Параметри запиту:

Поле

Null

Порожнє

Тип

Опис

1

mis_facility_id

False

False

char[16]

Внутрішній ідентифікаційний код структурної одиниці ОДС, до якої приписаний співробітник

2

staff_total

Fasle

False

float

Усього персоналу за штатним розкладом структурної одиниці (ставок). default=0

3

doctor

False

False

float

Усього лікарів за штатним розкладом структурної одиниці (ставок). default=0

4

paramedic

False

False

float

Усього парамедиків за штатним розкладом структурної одиниці (ставок). default=0

5

doc_intern

False

False

float

Усього інтернів за штатним розкладом структурної одиниці (ставок). default=0

6

trainee

False

False

float

Усього стажерів за штатним розкладом структурної одиниці (ставок). default=0

7

med_specialist

False

False

float

Усього молодших медичних спеціалістів з медичною освітою за штатним розкладом структурної одиниці (ставок). default=0

8

dispatcher

False

False

float

з них диспетчерів

9

emt

False

False

float

з них екстрених медичних техніків

10

feldsher

False

False

float

з них фельдшерів

11

nurse

False

False

float

з них медичних сестер

12

junior_personel

False

False

float

Усього молодших медичних спеціалістів без медичної освіти за штатним розкладом структурної одиниці (ставок). default=0

13

sanitar

False

False

float

з них санітарів

14

other

False

False

float

Усього іншого персоналу за штатним розкладом структурної одиниці.  default=0

15

operator

False

False

float

з них операторів

16

driver

False

False

float

з них водіїв

Приклад запиту для створення та оновлення штатного розпису
{
 "StaffSchedule": [
 {
  "id": 1,
  "mis_id": 30,
  "facility_id": 35,
  "mis_facility_id": "30F1",
  "staff_total": 4.0,
  "doctor": 0.0,
  "paramedic": 0.0,
  "doc_intern": 0.0,
  "trainee": 0.0,
  "med_specialist": 2.0,
  "dispatcher": 0.0,
  "emt": 0.0,
  "feldsher": 2.0,
  "nurse": 0.0,
  "junior_personel": 0.0,
  "sanitar": 0.0,
  "other": 2.0,
  "operator": 0.0,
  "driver": 0.0
 },
 {
  "id": 2,
  "mis_id": 30,
  "facility_id": 37,
  "mis_facility_id": "30F2",
  "staff_total": 13.0,
  "doctor": 2.0,
  "paramedic": 0.0,
  "doc_intern": 0.0,
  "trainee": 0.0,
  "med_specialist": 5.0,
  "dispatcher": 0.0,
  "emt": 0.0,
  "feldsher": 5.0,
  "nurse": 0.0,
  "junior_personel": 1.0,
  "sanitar": 1.0,
  "other": 5.0,
  "operator": 0.0,
  "driver": 5.0
 }
 ]
}
 • No labels
Write a comment…