Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ІАС "Централь103"


Централь103 (далі - С103) - центральний функціональний компонент екосистеми, програмне забезпечення, розроблена на основі сучасних технологій з відкритим кодом.

Відповідає за:

 • надійний та захищений зв'язок з ДМІС;
 • збирання в реальному часі даних від ОДС про звернення до ЦЕМД та стан роботи ЦЕМД, та їх зберігання в централізованій базі даних;
 • забезпечення міжрегіональної взаємодії центрів ЕМД та МК за допомогою процесу "Інтерконекту";
 • прийом звернень від провайдерів неголосового зв'язку та їх передачу у відповідні регіональні ОДС для подальшої обробки та реагування;
 • забезпечення та підтримку піблічного інтерфейсу для перших реагувальників шляхом надсилання нотифікацій про звернення за ЕМД;
 • підтримку актуальності та забезпечення публічності інформації, зручну візуалізація інформації за допомогою внутрішніх компонентів електронної звітності:
  • Оперативні звіти - забезпечують доступ до всієї оперативної інформації центрів ЕМД та МК з оновленням в режимі реального часу;
  • Модуль звітності - забезпечує ведення медичної облікової документації служб ЕМД, створеної на основі оперативних та неоперативних даних та надання достовірної аналітичної інформації у зручному вигляді.

Система та дані, що збираються нею, зберігаються в хмарному середовищі Gigacloud. Для забезпечення роботи системи в надзвичайних ситуаціях, хмарне середовище передбачає використання механізмів резервного копіювання системи після аварії, що, у такому випадку, дозволяє відновити повну функціональність С103 за найкоротші терміни. Для цього всі основні компоненти архітектури продубльовані та рознесені на незалежні сервера, що утворюють так звані функціональні кластери. Цілісність, безпека зберігаємих даних та зменшення навантаження на базу даних забезпечується за рахунок використання кластирізації БД. Основна БД підтримується резервною, що слугує для балансування навантаження та, в разі потреби, може швидко підмінити основну.

Для забезпечення стабільної роботи системи 24/7 та підтримки постійного процесу розробки нової функціональності створено кілька робочих середовищ:

 1. PROD (Продуктивне) - призначене для роботи стабільної протестованої версії С103. Саме програмне забезпечення, розташоване в продуктивному середовищі відповідає за взаємодію з усіма компонентами екосистеми в робочому режимі.
 2. PRE-PROD (Допродуктивне) - середовище, яке за конфігурацією та функціональністю повторює продуктивне середовище, але призначене для сертифікації ДМІС та провайдерів неголосового зв'язку, а також відтворенню інцидентів для їх подальшого розв'язання та налагодження системи.
 3. DEMO (Тестове)- стабільне середовище, з найновішою функціональністю. Слугує для тестування нової функціональності та виправлення, знайдених в процесі експлуатації системи, помилок.
ОДС

Операційні диспетчерскі служби - основні користувацькі компоненти екосистеми. Функціонують на основі диспетчерських медичних систем (далі - ДМІС), що в Україні представлені кількома різними розробниками, та відповідним апаратним комплексом. Кожна ДМІС - це комплекс програмного забезпечення, створений, щоб задовольняти всі вимоги ОДС.

Для обміну даними з С103 мають бути протестованими та підключеними до С103.

Відповідають за:

 • автоматизацію процесу прийому та обробки звернень від населення;
 • організацію процесу оперативної роботи з викликами: оцінку екстреності виклику та визначення відповідних подальших дій, передачу виклику бригадам ЕМД, або відділенням невідкладної медичної допомоги;
 • взаємодію з іншими закладами охорони здоров'я та аварійно-рятувальними службами;
 • зберігання неоперативних даних про роботу ЦЕМД: забезпечення обладнанням, кадрами, спеціальними санітарними технічними засобами;
 • забезпчення своєчасної передачі верифікованої та достовірної інформації до С103;

Провайдери неголосового зв'язку з ОДС

Провайдери неголосового зв'язку з ОДС, у тому числі служби та організації, що забезпечують людей з порушеннями слуху або мови зручними засобами зв'язку з ЕМД.

Для того, щоб С103 мала змогу отримувати звернення від провайдерів, останні мають бути протестованими та підключеними до системи.

Найрозповсюдженіші види організації неголосового зв'язок з С103:

 • "тривожна кнопка" виклику ЕМД - дозволяє викликати ЕМД одним натиском кнопки. Кнопка може бути представлена як фізичною стаціонарною, так і частиною мобільного додатку;
 • спеціальні додатки та іншого програмне забезпечення, створене провайдерами неголосового зв'язку - дозволяє викликати ЕМД, попередньо вказавши додаткову інформацію про екстрений випадок та причини звернення, за допомогою інтерактивного графічного інтерфейса;
 • прямий зв'язок з диспетчером прийому викликів, організований провайдером неголосових - дозволяє людям з порушенням слуху або мови напряму звернутися за допомогою, використовуючи відеозв'язок або інші доступні способи.

Перші реагувальники

Перші реагувальники поділяються на два типи:
1) волонтерські організації, що мають право отримувати нотифікації від С103 щодо викликів, що відбулись у публічних місцях. Всі волонтери, що приймають участь в наданні допомоги повинні мати визнані сертифікати з відповідним рівнем знань. Також, організації повинні мати власні сервіси, що повідомляються С103 щодо всіх звернення до ОДС. Об'єм та повнота інформації, що розсилається залежить від обраних та узгоджених фільтрів. (Наприклад, тільки ДТП за участі двоколісного транспорту в Одеській області). Всі процеси щодо розподілу викликів, реагування на них, тощо, реалізовуються силами організації.

2) перші реагувальники ЕМД. Кожен центр ЕМД та МК створює власну мережу перших реагувальників, які повинні мати визнані сертифікати з відповідним рівнем знань та підпорядковані відповідним центрами ЕМД та МК. Кожен реагувальник реєструється в сервісі С103 та отримує нотифікації від С103 щодо всіх екстрених викликів за територіальними ознаками, відповідно жо свого розташування.

Залучення, таким чином, перших реагувальників сприятиме скороченню часу до першого медичного контакту у випадках екстрених ситуацій.

 • No labels
Write a comment…