Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ІАС "Централь103"


Централь103 (далі - С103) - центральний функціональний компонент екосистеми, програмне забезпечення, розроблене на основі сучасних технологій з відкритим кодом.

Відповідає за:

 • надійний та захищений зв'язок з ДМІС;
 • збирання в реальному часі даних від ОДС про звернення до ЦЕМД та стан роботи ЦЕМД, та їх зберігання в централізованій базі даних;
 • забезпечення міжрегіональної взаємодії центрів ЕМД та МК за допомогою процесу "Інтерконекту";
 • прийом звернень від провайдерів неголосового зв'язку та їх передачу у відповідні регіональні ОДС для подальшої обробки та реагування;
 • забезпечення та підтримку публічного інтерфейсу для перших реагувальників шляхом надсилання нотифікацій про звернення за ЕМД;
 • підтримку актуальності та забезпечення публічності інформації, зручну візуалізацію інформації за допомогою внутрішніх компонентів електронної звітності:
  • Оперативні звіти - забезпечують доступ до всієї оперативної інформації центрів ЕМД та МК з оновленням в режимі реального часу;
  • Модуль звітності - забезпечує ведення медичної облікової документації служб ЕМД, створеної на основі оперативних та неоперативних даних та надання достовірної аналітичної інформації у зручному вигляді.

Система та дані, що збираються нею, зберігаються у хмарному середовищі Gigacloud. Для забезпечення роботи системи у надзвичайних ситуаціях хмарне середовище передбачає використання механізмів резервного копіювання системи після аварії, що у такому випадку дозволяє відновити повну функціональність С103 за найкоротші терміни. Для цього всі основні компоненти архітектури продубльовано та рознесено на незалежні сервери, що утворюють так звані функціональні кластери. Цілісність, безпека даних, що зберігаються, та зменшення навантаження на базу даних забезпечується за рахунок використання кластеризації БД. Основна БД підтримується резервною, що слугує для балансування навантаження та, за потреби, може швидко підмінити основну.

Для забезпечення стабільної роботи системи 24/7 та підтримки постійного процесу розробки нової функціональності створено кілька робочих середовищ:

 1. PROD (Продуктивне) - призначене для роботи стабільної протестованої версії С103. Саме програмне забезпечення, розташоване в продуктивному середовищі, відповідає за взаємодію з усіма компонентами екосистеми в робочому режимі.
 2. PRE-PROD (Допродуктивне) - середовище, яке за конфігурацією та функціональністю повторює продуктивне середовище, але призначене для сертифікації ДМІС та провайдерів неголосового зв'язку, а також для відтворення інцидентів для їх подальшого розв'язання та налагодження системи.
 3. DEMO (Тестове)- стабільне середовище з найновішою функціональністю. Слугує для тестування нової функціональності та виправлення помилок, знайдених у процесі експлуатації системи.
ОДС

Операційні диспетчерські служби - основні користувацькі компоненти екосистеми. Функціонують на основі диспетчерських медичних систем (далі - ДМІС), що в Україні представлені кількома різними розробниками та відповідним апаратним комплексом. Кожна ДМІС - це комплекс програмного забезпечення, створений, щоб задовольняти всі вимоги ОДС.

Для обміну даними ОДС мають бути протестовані та підключені до С103.

Відповідають за:

 • автоматизацію процесу прийому та обробки звернень від населення;
 • організацію процесу оперативної роботи з викликами: оцінку екстреності виклику та визначення відповідних подальших дій, передачу виклику бригадам ЕМД або відділенням невідкладної медичної допомоги;
 • взаємодію з іншими закладами охорони здоров'я та аварійно-рятувальними службами;
 • зберігання неоперативних даних про роботу ЦЕМД: забезпечення обладнанням, кадрами, спеціальними санітарними технічними засобами;
 • забезпечення своєчасної передачі верифікованої та достовірної інформації до С103;

Провайдери неголосового зв'язку з ОДС

Провайдери неголосового зв'язку з ОДС, у тому числі служби та організації, що забезпечують людей з порушеннями слуху або мовлення зручними засобами зв'язку з ЕМД.

Для того, щоб С103 мала змогу отримувати звернення від провайдерів, останні мають бути протестовані та підключені до системи.

Найпоширеніші види організації неголосового зв'язку з С103:

 • "тривожна кнопка" виклику ЕМД - дозволяє викликати ЕМД одним натиском кнопки. Кнопка може бути представлена як фізичною стаціонарною, так і частиною мобільного додатку;
 • спеціальні додатки та інше програмне забезпечення, створене провайдерами неголосового зв'язку - дозволяє викликати ЕМД, попередньо вказавши додаткову інформацію про екстрений випадок та причини звернення, за допомогою інтерактивного графічного інтерфейсу;
 • прямий зв'язок з диспетчером прийому викликів, організований провайдером неголосових - дозволяє людям з порушенням слуху або мови напряму звернутися за допомогою, використовуючи відеозв'язок або інші доступні способи.

Перші реагувальники

Перші реагувальники поділяються на два типи:
1) волонтерські організації, що мають право отримувати нотифікації від С103 щодо викликів, які відбулись у публічних місцях. Усі волонтери, що беруть участь в наданні допомоги, повинні мати визнані сертифікати з відповідним рівнем знань. Також організації повинні мати власні сервіси, що повідомляють С103 щодо всіх звернення до ОДС. Обсяг та повнота інформації, що розсилається, залежить від обраних та узгоджених фільтрів. (Наприклад, тільки ДТП за участю двоколісного транспорту в Одеській області). Усі процеси щодо розподілу викликів, реагування на них тощо, реалізуються силами організації.

2) перші реагувальники ЕМД. Кожен центр ЕМД та МК створює власну мережу перших реагувальників, які повинні мати визнані сертифікати з відповідним рівнем знань та бути підпорядкованими відповідним центрам ЕМД та МК. Кожен реагувальник реєструється в сервісі С103 та отримує нотифікації від С103 щодо всіх екстрених викликів за територіальними ознаками відповідно до свого розташування.

Так, залучення перших реагувальників сприятиме скороченню часу до першого медичного контакту в екстрених ситуаціях.

 • No labels

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.