Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Модель архітектури системи високого рівня

Архітектура ІАС "Централь103" спроєктована та побудована у такий спосіб, щоб забезпечити невідмовність та постійну роботу системи 24/7. Для цього всі основні компоненти системи винесені в "кластери" та продубльовані. Така структура забезпечує розподіл навантаження на компоненти. А фізичний розподіл елементів одного кластера надає системі додатковий захист від можливих аварій.

Компоненти архітектури

КомпонентОписТехнологія
1CDB MasterОсновна стійка база даних. Зберігає усі дані, що надходять від ОДС (користувачі, обладнання, дані про виклики тощо).PostgreSQL
2CDB SlaveРезервна база даних. Зберігає копію даних з CDB Master. Слугує для розподілення навантаження на базу та забезпечення надійності роботи.PostgreSQL
3pgpool1, pgpool2Проміжні модулі масштабування та розподілення навантаження для для основної та резервної баз даних.Pgpool, C
4API Cluster: API1, API2API та основна функціональність Централь103.Python
5Nginx API Cluster: Nginx1, Nginx2Основний і резервний вебсервери. Така структура забезпечує надійність роботи та розподілення навантаження.Nginx
6RedisАсинхронна база даних. Слугує для обміну повідомленнями із зовнішніми сервісами (чатботами, "Мотохелп", провайдерами неголосових викликів тощо).ANSI C
7GateVPN хост. Гарантує безпеку з'єднання з сервером Централь103.SoftEther VPN (С++)
8ipa1, ipa2Система авторизації користувачів.FreeIPA
9GitLabРепозиторій, на якому зберігається вихідний код Централь103.GitLab
10MonitoringСистема моніторингу роботи серверів Централь103.
11ELKМодуль збирання та зберігання логів роботи системи.Elastic Stack
12MailМодуль розсилки електронних листів.Postfix, Davecot
  • No labels
Write a comment…