Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Перелік внутрішніх інструкцій

Загальні терміни або скорочення

Терміни або скорочення, що можуть траплятися в документації, вжито в таких значеннях:

 • адміністратор – суб’єкт, що здійснює адміністрування Централь103;
 • верифікація – комплекс заходів з порівняння, встановлення відповідності та підтвердження даних, що містяться в центральній базі даних Централь103, з інформацією, отриманою від Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - ЦЕМД);
 • диспетчерська медична інформаційна система (далі – ДМІС) – інформаційна система, інструмент центру екстреної медичної допомоги, що забезпечує його безперервну роботу та зв'язок із Централь103;
 • ДПВ – диспетчер прийому викликів;
 • ЕМД – екстрена медична допомога;
 • картка виклику – форма первинної медичної облікової документації N 109/о "Картка виклику швидкої медичної допомоги";
 • карта виїзду – форма первинної медичної облікової документації N 110/о "Карта виїзду швидкої медичної допомоги";
 • Оператор – юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має законні підстави на користування інформаційною системою (далі - ІС), яка підключена до Централь103 відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом;
 • ОДС – оперативно-диспетчерська служба;
 • ЦЕМД – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
 • API – прикладний програмний інтерфейс для взаємодії систем між собою;
 • HeartBeat – технічне повідомлення для перевірки актуальності підключення між системами;
 • Визначення варіантів пріоритетності звернення:
  • невизначений – звернення, яке неможливо ідентифікувати;
  • екстрений – звернення, яке відповідно до критеріїв розподілу звернень ідентифіковано ДПВ як екстрене;
  • не екстрений – звернення, яке відповідно до критеріїв розподілу звернень ідентифіковано ДПВ як не екстрене;
  • перевезення – звернення із запитом щодо перевезення хворого без надання невідкладної допомоги;
  • технічний – звернення від працівника ЦЕМД щодо вилучення транспортного засобу з переліку чергових для технічного обслуговування або щодо інших господарських питань;
  • масовий – звернення щодо надання медичної допомоги, для забезпечення якої необхідно дві або більше бригад ЕМД.
 • Визначення варіантів безрезультатного виклику:
  • не застали – бригада ЕМД не виявила особи на місці виклику або є свідки, які повідомили про подальше перебування особи (забрали, пішов тощо);
  • адреса не знайдена – адреса, за якою викликали бригаду ЕМД, фактично не існує;
  • фальсифікація причини виклику – виклик виявився хибним, був здійснений завідомо неправдивий виклик екстреної медичної допомоги або надана завідомо неправдива інформація про причину виклику;
  • виконаний іншою бригадою – бригада ЕМД не змогла дістатися до місця виклику з тієї чи тієї причини (зупинили для надання медичної допомоги, поломка автомобіля по дорозі на виклик тощо) та на виклик була відправлена інша бригада або у випадках  приїзду бригади на виклик, що вже обслуговується іншою бригадою (повторний помилковий виклик);
  • відмова від допомоги – особа, до якої був здійснений виїзд бригади ЕМД, відмовилася від медичного огляду;
 • Визначення варіантів результатів виїзду:
  • покращення – результат виїзду, що характеризує стан пацієнта після надання допомоги бригадою ЕМД, що показує позитивну динаміку;
  • без змін – результат виїзду, що характеризує стан пацієнта після надання допомоги бригадою ЕМД як такий, що не відрізняється від стану в момент прибуття бригади;
  • погіршення – результат виїзду, що характеризує стан пацієнта після надання допомоги бригадою ЕМД, що показує негативну динаміку;
  • хибний виклик – результат виїзду, що зазначається у випадку безрезультатного виклику;
  • смерть до приїзду – результат виїзду, який визначає, що смерть пацієнта сталася до приїзду бригади ЕМД;
  • смерть у присутності бригади – результат виїзду, який визначає, що смерть пацієнта сталася у присутності бригади ЕМД;
 • Визначення варіантів результату звернення:
  • невизначений – звернення, яке неможливо ідентифікувати;
  • помилковий – звернення в іншу службу, яке помилково надійшло в ОДС;
  • консультація – звернення, результатом якого було надання фахових порад з медичних питань;
  • виклик бригади – звернення, результатом якого було відправлення бригади на місце події;
  • виклик невідкладної – звернення, що було ідентифіковане як непрофільне і результатом якого була його передача на обслуговування в центр первинної медико-санітарної допомоги;
  • уточнення – повторне звернення, з метою отримання або надання додаткової інформації щодо попереднього звернення;
  • дублювання звернення – звернення, що було ідентифіковане як непрофільне і результатом якого була відмова у наданні медичної допомоги; 
  • переадресація – внутрішнє звернення працівників ЦЕМД за екстреним номером 103 або 112 для з’єднання з іншим працівником ЦЕМД;
  • без відповіді – звернення, яке не було оброблено працівником ОДС.
 • No labels
Write a comment…