Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Загальні положення

 1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 22 (річна) "Звіт станції екстреної медичної допомоги за 20__ рік" (далі - форма).

 2. Форму заповнюють та подають:

  1. станції, відділення екстреної медичної допомоги, підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України, головному лікареві центральної районної (міської) лікарні; 

  2. заклади іншого підпорядкування та форм власності - Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головному управлінню охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.

 3. В адресній частині звіту чітко, без скорочень указуються найменування закладу, його місцезнаходження та підпис керівника (власника) та/або осіб, відповідальних за заповнення форми звітності.

 4. У формі мають бути заповнені всі графи та рядки, за винятком тих, які не потрібно заповнювати згідно з цією інструкцією. 

 5. Якщо дані відсутні, рядок чи графа не заповнюються. 

 6. Виправлення помилок має бути підтверджено підписом особи, яка заповнила звіт, із зазначенням дати внесення змін. 

 7. У кінці звіту обов'язково мають бути вказані дата його заповнення, прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, факс або електронна пошта особи, яка заповнила звіт. 

 8. Підпис керівника має бути завірений печаткою закладу.

Порядок заповнення звіту

Розділ1. Штати закладу на кінець звітного року

 1. У розділі вказуються дані щодо кількості посад за штатним розкладом, кількості посад, обійманих за штатним розкладом, облікової кількості штатних працівників, місцем основної роботи яких є станція (відділення) екстреної медичної допомоги, також вказується облікова кількість штатних працівників, яких прийнято на умовах неповного робочого дня.

 2. У рядках 1 і 2 розділу вказуються кількість посад працівників відповідно до затвердженого штатного розкладу та кількість обійманих посад відповідно до їх фактичного заміщення і платіжної відомості на кінець звітного року.

 3. У рядку 3 розділу вказується облікова кількість штатних працівників, місцем основної роботи яких є станція (відділення) екстреної медичної допомоги. Відомості про працівників-сумісників у 2-й рядок не вносяться.

 4. У рядку 4 цього розділу вказуються відомості про кількість працівників, прийнятих на умовах неповного робочого дня.

 5. При заповненні цього розділу форми кількість посад, обійманих за тимчасово відсутніми працівниками на кінець звітного року (відпустка, хвороба, відрядження, підвищення кваліфікації тощо), вказується як обійняті. Якщо ці посади тимчасово заміщені іншими особами, повторно як обіймані вони не вказуються. Тому кількість обійманих посад за штатним розкладом у всіх  графах розділу не повинна перевищувати кількості посад за штатним розкладом, а може бути однаковою або меншою.

 6. При заповненні цього розділу 1 у рядках 1-4 сума чисел у графах 2, 3, 4, 7, 8 має збігатися із загальним числом у графі 1 (Усього).


 Зразок розділу 1 "Штати закладу"Усьогоу тому числі

Лікарі

 

Парамедики

молодші спеціалісти з медичною освітою

молодший медичний персонал (санітарка)

інший персонал

Усього (ЕМТ, фахівці)

з них фельдшери, сестри медичні

Диспетчери

усього

з них ЕМТ

з них водії бригад екстреної медичної допомоги

Кількість посад за штатним розкладом на кінець року - всього, одиниць


 

 

 

 

 

 

 


 

з них обійнято


 

 

 

 

 

 

 


 

Облікова кількість штатних працівників на кінець року - всього, осіб 


 

 

 

 

 

 

 


 

з них прийнято на умовах неповного робочого дня, тижня 


 

 

 

 

 

 

 


 


Розділ 2. Кількість персоналу за стажем роботи та віком на кінець звітного року

 1. У розділі відображаються дані щодо вікового складу працівників екстреної медичної допомоги.

 2. У розділі вказуються дані про облікову кількість штатних працівників, з них у сільських населених пунктах зі стажем роботи до трьох років та осіб пенсійного віку.


 Зразок розділи 2 "Кількість персоналу за стажем та віком"

Найменування посад

Облікова кількість штатних працівників на кінець року

з них

усього

з них у сільській місцевості

зі стажем роботи до трьох років

осіб пенсійного віку

усього

з них у сільській місцевості

усього

з них у сільській місцевості

Всього

 

 

 

 

 

 

у тому числі Лікарі

 

 

 

 

 

 

у тому числі Парамедики

 

 

 

 

 

 

Молодші спеціалісти з медичною освітою

 

 

 

 

 

 

    з них фельдшери, сестри медичні

 

 

 

 

 

 

   з них диспетчери (фельдшер, сестра медична, акушерка) з приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам екстреної  медичної допомоги

 

 

 

 

 

 

Молодший медичний персонал

 

 

 

 

 

 

    з них молодші медичні сестри виїзних бригад екстреної медичної допомоги

 

 

 

 

 

 

Інший персонал

 

 

 

 

 

 

   з них водії екстреної медичної  допомоги

 

 

 

 

 

 

з них ЕМТ

Розділ 3. Кваліфікація працівників на кінець звітного року

 1. У розділі відображаються дані щодо наявності кваліфікаційних категорій у лікарів, парамедиків та молодших спеціалістів з медичною освітою. 

 2. У розділі вказується кваліфікаційна підготовка медичного персоналу станцій екстреної медичної допомоги, а саме: наявність кваліфікаційних категорій зі спеціальності "Медицина невідкладних станів".


 Кваліфікація працівників

Найменування посад

Облікова кількість штатних працівників на кінець року, усього

З них мають кваліфікаційну категорію

Із гр. 1 кількість працівників, які вчасно не підвищували кваліфікацію за спеціальністю

вищу

першу

другу

Усього

 

 

 

 

 

із загальної кількості працівників (ряд. 1) лікарі 

 

 

 

 

 

    з них у сільській місцевості 

 

 

 

 

 

із загальної кількості працівників (ряд. 1) парамедики

 

 

 

 

 

    з них у сільській місцевості

 

 

 

 

 

молодші спеціалісти з медичною освітою 

 

 

 

 

 

    з них у сільській місцевості 

 

 

 

 

 

ЕМТ

 

 

 

 

 

    З них у сільській місцевості

 

 

 

 

 

Розділ 4. Кількість виїздів

 1. Рядки розділу заповнюються у такий спосіб:

  1. У рядку 1 зазначається загальна кількість здійснених виїздів бригад екстреної медичної допомоги (далі - бригади ЕМД) за викликами; 

  2. У рядку 2 - дані  про  кількість  здійснених  виїздів  у  сільську місцевість;

  3. У рядку 3 - прибуття бригад ЕМД на виїзди до 10-ти хвилин з моменту звернення;

  4. У рядку 4 - прибуття бригад ЕМД на виїзди до 20-ти хвилин з моменту звернення;

  5. У рядку 5 - здійснені виїзди у зв'язку з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій (аварій);

  6. У рядку 6 - здійснені виїзди у зв'язку з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій (аварій) у сільських населених пунктах;

  7. У рядку 7 - кількість осіб, яким була надана медична допомога під час виїздів бригад ЕМД;

  8. У рядку 8 - кількість осіб, медична допомога яким була надана в сільських населених пунктах (відповідно до адміністративно-територіального поділу області, м.Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим).

 2. Графи розділу заповнюються у такий спосіб:

  1. У графі 1 вказується загальна кількість виконаних виїздів бригад ЕМД та осіб, яким надана медична допомога під час виїздів;

  2. У графі 2 зазначаються загальна кількість виїздів бригад ЕМД та кількість осіб, яким надана медична допомога при нещасних випадках, травмах та отруєннях;

  3. У графі 3 вказуються загальна кількість виїздів бригад ЕМД та кількість осіб, яким надана допомога при раптових захворюваннях та станах:

   • знепритомнення, судоми, раптові розлади дихання, раптовий біль у ділянці серця, блювота кров'ю, гострий біль у животі, сильна кровотеча всіх видів; 

   • зовнішні причини травм - ураження електричним струмом, блискавкою, теплові удари, переохолодження;

   • асфіксії всіх видів - утоплення, потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи;

   • ушкодження при надзвичайних ситуаціях - ДТП, аварії на виробництві, стихійні лиха; 

   • ознаки всіх видів отруєнь, укуси тварин, змій; 

   • порушення нормального перебігу вагітності - передчасні пологи, кровотеча тощо.

  4. У графі 4 вказується кількість виїздів бригад ЕМД, які були непрофільними та не потребували екстреної медичної допомоги:

   • виконання планових призначень дільничного лікаря - ін'єкцій, крапельниць, перев'язок та інших призначень;

   • підвищення температури, кашель, нежить, біль у горлі, головний біль, запаморочення, слабкість;

   • легкі травми, коли пацієнт може самостійно звернутись у травматологічний пункт.

  5. У графі 5 зазначаються кількість виїздів бригад ЕМД та кількість жінок, яким надана медична допомога при пологах за межами лікувально-профілактичного закладу, при  пологах, які відбулися до прибуття бригади ЕМД, а також при патології вагітності.

  6. У графі 6 вказується кількість осіб, які перевезені за направленнями амбулаторно-поліклінічних чи інших закладів бригадами ЕМД до медичних закладів, додому та в інші місця.

  7. У графі 7 вказуються безрезультатні виїзди бригад ЕМД, під час яких медична допомога надавалась:

   • "не застали" - коли бригада ЕМД не застала особу на місці виклику або є свідки, які повідомили про подальше перебування особи (забрали, пішов тощо);

   • "адреса не знайдена" - якщо адреса, за якою викликали бригаду ЕМД, фактично не існує;

   • "виконаний іншою бригадою" - якщо бригада ЕМД не змогла дістатися до місця виклику з тієї чи тієї причини (зупинили для надання медичної допомоги, поломка автомобіля по дорозі на виклик тощо) та на виклик була відправлена інша бригада або у випадках приїзду бригади на виклик, що вже обслуговується іншою бригадою;

   • "фальсифікація причини виклику" - у разі, якщо виклик виявився хибним, був здійснений завідомо неправдивий виклик екстреної медичної допомоги або надані завідомо неправдиві дані;

   • "відмова від допомоги" - якщо особа відмовилася від медичного огляду.

  8. У графі 8 вказуються виїзди бригад ЕМД, які виконувалися задля технічного обслуговування, коли перевозились консультант, кров та плазмозамінники, служби технічного забезпечення станції екстреної медичної допомоги тощо.

 3. У рядку 3 усіх граф указується загальна кількість здійснених приїздів бригад ЕМД на місце виклику до 10 хвилин з моменту звернення, в графах 2, 3, 5, 7 вказується кількість виїздів на виклики категорії "Критичний".

 4. У рядку 4 усіх граф указується загальна кількість здійснених приїздів бригад ЕМД на місце виклику до 20 хвилин з моменту звернення, у графах 2, 3, 5, 7 вказується кількість виїздів на виклики категорії "Екстрений".

 5. Дані рядків 7 та 8 граф 2, 3, 4, 6 мають бути більшими за дані цих граф рядка 1 або ж бути рівними, оскільки при одному виїзді бригади ЕМД медична допомога може надаватись одній або декільком особам.

 6. Дані графи 5 рядка 7 мають збігатися з даними графи 5 рядка 1.

 7. Графи 7, 8 рядків 7 і 8 не заповнюються, оскільки при безрезультатних та технологічних виїздах медична допомога не надається.

 8. У рядку 8 дані за графами 1-6 мають бути меншими за дані цих граф за рядком 7.

 9. У рядках 1-6 дані графи 1 мають збігатися з підсумком даних граф 2-8.


 Кількість виїздів

Найменування показників

 

Усього

У тому числі

надання екстреної меддопомоги за причинами

переве-
зення пацієнтів, породіль до лікуваль-
них закладів і травм-
пунктів

безрезультатні виїзди

технологічні виїзди

нещасні випадки, травми та отруєння

раптові захворю-
ванння та стани

виїзди на непро-
фільні виклики

позалікар-
няні пологи та патологія вагітності

Здійснені виїзди за викликами 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них у сільській місцевості 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуття бригад на виїзд до 10-ти хвилин з моменту звернення на виклики «Критичний»

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуття бригад на виїзд до 20-ти хвилин з моменту звернення на виклики категорії «Екстрений»

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснені виїзди у зв'язку з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій (аварій) 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них у сільській місцевості 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість осіб, яким надана медична допомога під час виїздів 

 

 

 

 

 

 

X

X

з них у сільській місцевості 

 

 

 

 

 

 

X

X

Розділ 5. Звернення по екстрену медичну допомогу

 1. У розділі вказується кількість звернень на станцію (відділення) екстреної медичної допомоги; кількість звернень на станцію екстреної медичної допомоги, на які була надана консультація; кількість викликів, які надійшли на станцію екстреної медичної допомоги і яким було відмовлено необґрунтовано або ж вони були передані для виконання в  амбулаторно-поліклінічну мережу. Зазначається кількість осіб, які самостійно звернулися по медичну допомогу на станцію (відділення) екстреної медичної допомоги та яким була надана амбулаторна медична допомога.

 2. Рядки розділу заповнюються у такий спосіб:

  1. У рядку 1 вказується кількість звернень по екстрену медичну допомогою;

  2. У рядку 2 - кількість викликів, на які була надана консультація;

  3. У рядку 3 - кількість викликів, у яких було відмовлено необґрунтовано;

  4. У рядку 4 - кількість осіб, які самостійно звернулися по екстрену медичну допомогу на станцію (у відділення) екстреної медичної допомоги та яким була надана амбулаторна  медична допомога.  

 Звернення за екстреною медичною допомогою


Найменування показників

Усього

Кількість звернень по екстрену медичну допомогу

 

з них кількість консультацій

 

з них кількість відмовлених необґрунтованих викликів

 

Кількість осіб, яким надана допомога при амбулаторних зверненнях 

 

Розділ 6. Госпіталізація

 1. У розділі вказуються загальна кількість осіб, доставлених бригадами ЕМД для госпіталізації в лікувальні заклади: за направленнями екстреної медичної допомоги згідно з формою 114/о "Супровідний листок. Талон до супровідного листка", за направленнями інших лікувально-профілактичних закладів.


 Госпіталізація

Найменування показників

Усього

Кількість осіб, доставлених бригадами екстреної медичної допомоги для госпіталізації  

 

з них за формою 114/о (Форма N 999) (супровідний листок) 

 

за направленням лікувально-профілактичного закладу 

 

Розділ 7. Кількість виїздів бригад ЕМД на випадки, що закінчились летально

 1. У розділі вказується загальна кількість виїздів бригад ЕМД на випадки, що закінчились летально, з них:

  1. смерть до приїзду бригади ЕМД;

  2. смерть у присутності бригади ЕМД.


 Кількість виїздів бригад ЕМД на випадки, що закінчились летально

Найменування показників

Усього

Кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги на випадки, що закінчилися летально 

 

з них смерть до приїзду бригад екстреної медичної допомоги 

 

смерть у присутності бригад екстреної медичної допомоги 

 

Розділ 8. Кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги з приводу дорожньо-транспортних пригод

 1. У розділі вказується кількість виїздів бригад ЕМД з приводу ДТП, з них кількість осіб, потерпілих при ДТП, осіб, які були доставлені бригадами ЕМД для госпіталізації в лікувально-профілактичні заклади, загальна кількість летальних випадків при ДТП.


 Кількість виїздів бригад ЕМД з приводу ДТП

Найменування показників

Усього

Кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги з приводу дорожньо-транспортних пригод

 

з них кількість потерпілих осіб при дорожньо-транспортних пригодах

 

смерть у присутності бригад екстреної медичної допомоги

 

Кількість потерпілих осіб при дорожньо-транспортних пригодах, які були доставлені бригадами екстреної медичної допомоги для госпіталізації в лікувальні заклади

 

Кількість летальних випадків при дорожньо-транспортних пригодах

 

Розділ 9. Бригади екстреної медичної допомоги

 1. У розділі зазначається кількість бригад ЕМД (лікарських загальнопрофільних, фельдшерських та парамедичних), які фактично працювали у звітному році

 2. Обчислення здійснюється у добовому розрахунку. 

 3. Бригада - функціональна одиниця станції (відділення) екстреної медичної допомоги, яка працює 24 години.

 4. До числа фельдшерських бригад належать також лікарські загальнопрофільні бригади ЕМД, які не були укомплектовані лікарями і працювали як фельдшерські. Бригади ЕМД подаються з округленням до цілих чисел або десятих (наприклад: 0,5).

 5. У графі 2 вказується кількість осіб, яким була надана допомога бригадами ЕМД.

 6. Дані про кількість осіб, яким надана допомога бригадами ЕМД, графи 2, 3 рядків 1, 2, 3 мають збігатися з графою 1 рядків 7, 8 розділу 4.


 Бригади ЕМД

Найменування бригад екстреної медичної допомоги

Кількість бригад екстреної медичної допомоги, усього

Кількість осіб, яким надана допомога бригадами екстреної медичної допомоги

З них (осіб) у сільській місцевості

Парамедичні

 

 

 

Лікарські загальнопрофільні 

 

 

 

Фельдшерські 

 

 

 

Розділ 10. Забезпечення  автомобілями  екстреної медичної допомоги

 1. У розділі 10 подається інформація про ресурсне забезпечення станцій екстреної медичної допомоги, а саме: фактичне забезпечення та норми забезпечення автомобілями екстреної медичної допомоги типу "В", "С", "A1", "A2" та "Нестандарт" за ДСТУ 7032:2009 "Автомобілі екстреної медичної допомоги та їхнє устаткування".


 Забезпечення автомобілями ЕМД

Найменування

Кількість автомобілів за ДСТУ 7032:2009 "Автомобілі екстреної медичної допомоги та їхнє устаткування", усього

Тип А1

Тип А2

Тип B

Тип C

Нестандарт

Наявна кількість орендованих автомобілів екстреної медичної допомоги

 

 

 

 

 

Наявна кількість автомобілів екстреної медичної допомоги, у т. ч. з терміном експлуатації: 

 

 

 

 

 

до 5 років 

 

 

 

 

 

5 - 10 років 

 

 

 

 

 

понад 10 років 

 

 

 

 

 

Кількість автомобілів екстреної медичної допомоги, що підлягають капітальному ремонту 

 

 

 

 

 

Кількість автомобілів екстреної медичної допомоги, що підлягають списанню 

 

 

 

 

  • No labels
Write a comment…