Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Отримати інформацію про персонал

Одразу після створення ДМІС містить одного співробітника, що визначений системою. Його ім’я – “SYSTEM”. Це робиться для того, аби призначити його до кожної дії, що відбувається в системі автоматично, наприклад, відправити картку виклику, що ніким не супроводжується, до «Архіву» або до PBX станції виклику.

Для отримання списку всього створеного персоналу цієї ОДС необхідно надіслати GET запит за посиланням:

URL: https://api.aem.org.ua/api/mis/staff/

У відповідь буде повернуто JSON з такими параметрами:

Параметри запиту:

Поле

Null

Порожнє

Тип

Опис

1

mis_staff_id

False

False

char[32]

Внутрішній ідентифікаційний код співробітника ОДС

2

mis_facility_id

False

False

char[16]

Внутрішній ідентифікаційний код структурної одиниці ОДС, до якої приписаний співробітник

3

first_name

False

False

сhar[64]

Ім'я

4

family_name

True

False

сhar[64]

Прізвище

5

middle_name

True

False

сhar[64]

По батькові

6

birthday

True

False

date

Дата народження у форматі рррр-мм-дд

7

sex

False

False

char[16]

Стать співробітника

8

phone

True

False

char[32]

Контактний номер телефону

9

title

False

False

foreignKey

Посада

10

qualification

False

False

foreignKey

Кваліфікація

11

experience_total

True

False

int

Стаж роботи у швидкій

12

experience_field

True

False

int

Виїзний стаж

13

ipn

True

False

char[16]

ІПН

14

passport

True

False

char[32]

Номер паспорта

15

sertificate

True

False

char[32]

Номер медичного сертифіката

16

last_qualification_date

True

False

date

Дата останньої атестації у форматі рррр-мм-дд

17workloadTrueFalsefloatРобоча ставка (ціла = 1, півставки = 0.5 ...). default = 1
18

is_active

False

False

boolean

Статус активності, показує, чи працює співробітник в ОДС цієї миті

19

staff_comment

True

False

char[255]

Коментар, наприклад: “Чудова людина”

Детальний опис деяких полів

Можливі значення статі

 • Ч
 • Ж
 • Невідомо


Приклад відповіді для списку персоналу:
Response: 200
{
 "Staff": [
 {
  "mis_id": 10,
  "mis_staff_id": "10S1",
  "facility_id": 10,
  "mis_facility_id": "10F1",
  "first_name": "Арутюн",
  "family_name": "Златовласов",
  "middle_name": "Карапетовіч",
  "birthday": "1975-03-15",
  "sex": "Ч",
  "phone": "+38 067 220 7667",
  "title": "Адміністратор",
  "qualification": "Без категорії",
  "experience_total": "25",
  "experience_field": "0",
  "ipn": null,
  "passport": null,
  "certificate": null,
  "last_qualification_date": null,
  "workload" : 1,
  "is_active": true,
  "staff_comment": "Супервізор",
  "date_modified": "2018-09-20T10:47:52.569026"
 },
 {
  "mis_id": 10,
  "mis_staff_id": "10S2",
  "facility_id": 10,
  "mis_facility_id": "10F1",
  "first_name": "Тарас",
  "family_name": "Бульба",
  "middle_name": "",
  "age": "45",
  "sex": "Ч",
  "phone": "+38 999 111 7221",
  "title": "Фельдшер",
  "qualification": "Без категорії",
  "experience_total": "10",
  "experience_field": "0",
  "ipn": null,
  "passport": null,
  "certificate": null,
  "last_qualification_date": "2018-08-30",
  "workload" : 1,
  "is_active": true,
  "staff_comment": "Оператор 103",
  "date_modified": "2018-09-20T10:47:52.595559"
 }
 ]
}

Створення та оновлення співробітника

Для створення списку співробітників або оновлення інформації про них необхідно надіслати POST запит за посиланням:

URL: https://central103.org/api/mis/staff/

Приклад запиту для створення/оновлення співробітників:
{
 "Staff": [
 {
  "mis_id": 10,
  "mis_staff_id": "10S1",
  "mis_facility_id": "10F1",
  "first_name": "Арутюн",
  "family_name": "Златовласов",
  "middle_name": "Карапетовіч",
  "birthday": "1970-08-30",
  "sex": "Ч",
  "phone": "+38 067 220 7667",
  "title": "Адміністратор",
  "qualification": "Без категорії",
  "experience_total": "25",
  "experience_field": "0",
  "certificate": null,
  "last_qualification_date": null,
  "workload" : 1,
  "is_active": true,
  "staff_comment": "Супервізор"
 },
 {
  "mis_id": 10,
  "mis_staff_id": "10S2",
  "mis_facility_id": "10F1",
  "first_name": "Тарас",
  "family_name": "Бульба",
  "middle_name": "",
  "birthday": "1970-08-30",
  "sex": "Ч",
  "phone": "+38 999 111 7221",
  "title": "Фельдшер",
  "qualification": "Без категорії",
  "experience_total": "10",
  "experience_field": "0",
  "certificate": null,
  "last_qualification_date": "2018-08-30",
  "workload" : 1,
  "is_active": true,
  "staff_comment": "Оператор 103"
 }
 ]
} • No labels
Write a comment…