Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


В усіх запитах, що стосуються картки виклику, operator_id повинен відповідати mis_staff_id зі списку Персоналу, а crew_id повинен відповідати mis_crew_id зі списку Бригад.

Створити картку виклику

Для створення картки виклику необхідно надіслати POST запит за посиланням:

URL: https://central103.org/api/callcard/

Приклад запиту для створення картки виклику:
{
 "CallCard": [
 {
  "operator_id": "10S2",
  "mis_call_card_id": "CARD-2018-09-09-9809",
  "caller_number": "+380639115151",
  "call_station": "Оператор103",
  "start_datetime": "2018-09-09T21:14:35.775298",
  "end_datetime": "2018-09-09T21:14:45.775298",
  "patient": {
  "name": "Свирид Опанасович",
  "first_name": "Свирид",
  "middle_name": "Опанасович",
  "family_name": "Щур"
  }
 }
 ]
}

У відповідь Централь103 надсилає код стану HTTP 201 разом з ідентифікаційним кодом картки (callCardID), що свідчить про створення картки виклику. ДМІС повинна надалі використовувати цей код для надсилання всіх запитів до Централь103, що стосуються цієї картки виклику.

Опис параметрів JSON створеної картки виклику:

Параметри запиту:

#

Поле

Null

Порожнє

Тип

Опис

1

call_card_id

False

False

сhar[32]

Ідентифікаційний код картки виклику, наданий Централь103

2

operator_id

Fasle

False

foreignKey

Внутрішній ідентифікаційний код оператора ОДС

3

mis_call_card_id

False

False

char[64]

Внутрішній ідентифікаційний код картки виклику ОДС

4

caller_number

True

False

char[64]

Номер телефону абонента

5

call_priority

True

False

foreignKey

Пріоритетність виклику, за замовчуванням – Невизначено

6

call_result

True

False

foreignKey

Результат виклику

7

call_station

False

False

foreignKey

Етап виклику

8

complain

True

False

 

Скарга

8.1

complain.complain1

True

False

char[255]

Основна скарга

8.2

complain.complain2

True

False

char[255]

Стан дихання, стан свідомості

8.3

complain.complain3

True

False

char[255]

Детальний опис стану пацієнта

9

patient

True

False

 

Інформація про пацієнта

9.1

patient.name

False

False

char[64]

ПІБ особи, за замовчуванням –  НЕВІДОМИЙ

9.2

patient.first_name

True

False

char[64]

Ім'я

9.3

patient.family_name

True

False

char[64]

Прізвище

9.4

patient.middle_name

True

False

char[64]

По батькові

9.5

patient.age

True

False

char[64]

Повний вік особи у форматі: “р. м. д.”, наприклад 45р. 2м. 12д.

9.6

patient.sex

True

False

char[16]

Стать особи

9.7

patient.phone

True

False

char[32]

Контактний номер телефону особи

10

call_address

True

False

 

Адреса виклику

10.1

call_address.index

True

False

char[5]

Поштовий індекс

10.2

call_address.district

True

False

char[64]

Район області

10.3

call_address.city

True

False

char[255]

Населений пункт

10.4

call_address.street

True

False

char[255]

Вулиця

10.5

call_address.building

True

False

char[255]

Номер будинку

10.6

call_address.apartment

True

False

char[16]

Номер квартири

10.7

call_address.location_type

Fasle

Fasle

foreignKey

Тип місцевості

10.8

call_address.address_type

Fasle

Fasle

foreignKey

Тип адреси

10.9

call_address.address_comment

True

False

char[255]

Коментар про адресу, наприклад: “Старий будинок”

10.10

call_address. longitude

True

False

char[64]

Географічна довгота

10.11

call_address. latitude

True

False

char[64]

Географічна широта

11

crew_id

True

False

foreignKey

Внутрішній ідентифікаційний код бригади ОДС

12

call_comment

True

False

char[255]

Коментар про виклик, наприклад: “5-ий виклик за день”

13

start_datetime

False

False

datetime

Початок обробки виклику (надходження виклику до PBX) у форматі ISO 8601 без часового поясу

14

end_datetime

False

False

datetime

Завершення обробки виклику у форматі ISO 8601 без часового поясу

15on_premiseFalseTruebooleanАмбулаторне обслуговування [default = false]
16latitudeTrueFalsechar[64]Географічна широта
17longitudeTrueFalsechar[64]Географічна довгота

ДМІС може надсилати запити для оновлення інформації картки виклику як одним POST запитом, так і частинами за допомогою серії PUT запитів. Інформація може бути змінена з часом тим самим оператором.

Приклад сформованого JSON, що містить інформацію про створену картку виклику:
{
 "CallCard": [
 {
  "call_card_id": "ER-2018-09-09-000001",
  "operator_id": "10S2",
  "mis_call_card_id": "CARD-2018-09-09-9809",
  "caller_number": "+380639115151",
  "start_datetime": "2018-09-09T21:14:35.775298",
  "end_datetime": "2018-09-09T21:14:45.775298",
  "call_priority": "Невизначено",
  "call_result": null,
  "call_station": "Оператор103",
  "complain": null,
  "patient": {
  "id": 265,
  "name": "Свирид Опанасович",
  "first_name": "Свирид",
  "family_name": "Щур",
  "middle_name": "Опанасович",
  "age": null,
  "sex": null,
  "phone": null
  },
  "call_address": null,
  "crew_id": null,
  "call_comment": null,
  "date_modified": "2018-09-09T21:29:35.900555",
  "timestamp": "2018-09-09T21:29:35.900566"
 }
 ]
}

Деталі заповнення картки виклику

Опис основних скарг

Скарги ‘complain’ повинні відповідати таким критеріям:

 • 'complain1': основна скарга;
 • 'complain2': cтан дихання, стан свідомості;
 • 'complain3': детальний опис стану пацієнта. 

Наприклад: [Травма, що супроводжується великою крововтратою]. [Потрапляння опікових або подразнювальних речовин в очі]

(warning) Додаткові дані про пацієнта можна додавати у полі call_comment.

Централь може отримувати як цифрове, так і текстове значення цих параметрів. Додаткові значення можуть бути додані в процесі розробки системи.

Чергування, Перевезення та Технічний виїзди

У випадку Чергування, Перевезення або Технічного виїзду бригади ОДС повинна передавати такі параметри виклику:

call_priority"Неекстрений"

Та call_result у залежності від типу виклику:

call_result"Чергування"

або

call_result"Технічний"

або

call_result"Перевезення"

Невизначена адреса, ім’я та інші обов'язкові поля

У разі якщо не вдається визначити ім’я пацієнта то поле first_name потрібно заповнити значенням “Нівідомо”

(warning) Інші обов’язкові поля, наприклад, адреса пацієнта, якщо їх неможливо визначити, необхідно заповнювати значенням  “Нівідомо”

Оновлення картки виклику

Оновлення інформації в картці виклику здійснюється надсиланням PUT запиту за посиланням:

URL: https://central103.org/api/callcard/<callCardID>/

Приклад запиту для оновлення картки виклику
PUT https://central103.org/api/callcard/ER-2018-09-09-000001/
{
 "CallCard": [
 {
  "operator_id": "10S2",
  "mis_call_card_id": "CARD-2018-09-09-9809",
  "caller_number": "+380639115151",
  "call_station": "Оператор103",
  "start_datetime": "2018-09-09T21:14:45.775298",
  "end_datetime": "2018-09-09T21:15:05.775298",
  "patient": {
  "name": "Свирид Опанасович",
  "first_name": "Свирид",
  "middle_name": "Опанасович",
  "family_name": "Щур"
  },
  "call_comment": "Це коментарі до CallCard виклику",
  "call_priority": "Екстрений",
  "call_address": {
  "city": "Маліновка",
  "street": "02211, вул.Малінова",
  "building": "14",
  "location_type": "село",
  "address_type": "будинок"
  },
  "complain": {
  "complain1": "Нудить аж погано",
  "complain2": "Дихає важко. Свідомість запаморочена",
  "complain3": "Спасите-пАмАгите!",
  "complain4": "Обставини події жахливі!"
  }
 }
 ]
}

Централь103 у відповідь надсилає код стану HTTP 200 та JSON з інформацією про цю картку виклику.

Приклад відповіді:
Response: 200
Content-Type: application/json
{
 "CallCard": [
 {
  "call_card_id": "ER-2018-09-09-000001",
  "operator_id": "10S2",
  "mis_call_card_id": "CARD-2018-09-09-9809",
  "caller_number": "+380639115151",
  "start_datetime": "2018-09-09T21:14:45.775298",
  "end_datetime": "2018-09-09T21:15:05.775298",
  "call_priority": "Екстрений",
  "call_result": null,
  "call_station": "Оператор103",
  "complain": {
  "id": 263,
  "complain1": "Нудить аж погано",
  "complain2": "Дихає важко. Свідомість запаморочена",
  "complain3": "Спасите-пАмАгите!"
  },
  "patient": {
  "id": 265,
  "name": "Свирид Опанасович",
  "first_name": "Свирид",
  "family_name": "Щур",
  "middle_name": "Опанасович",
  "age": null,
  "sex": null,
  "phone": null
  },
  "call_address": {
  "id": 258,
  "index": null,
  "district": null,
  "city": "Маліновка",
  "street": "02211, вул.Малінова",
  "building": "14",
  "apartment": null,
  "location_type": "село",
  "address_type": "будинок",
  "longitude": null,
  "latitude": null,
  "date_modified": "2018-09-09T21:29:36.992674"
  },
  "crew_id": null,
  "call_comment": "Це коментрі до CallCard виклику",
  "date_modified": "2018-09-09T21:29:36.995542",
  "timestamp": "2018-09-09T21:29:35.900566"
 }
 ]
}

Класифікатор виклику

У разі використання класифікатора виклику записи 'complain' повинні мати такий вигляд:

  "complain": {
  "code_complain": "02-3b0c-07",
  "code_sit": "29"
  },

У разі наявності поля класифікатора виклику та коду ситуації інші поля (complain1, complain2, complain3) ігноруються. 

Централь103 розшифровує код класифікатора та у відповідь надсилає підтверджений код з його розшифровкою:

  "complain": {
  "complain1": "Ураження електричним струмом/блискавкою",
  "complain2": "Є дихання, Немає свідомості",
  "complain3": "Падіння з висоти менше 1,5 м",
  "complain4": "Враження блискавкою",
  "code_complain": "02-3b0c-07",
  "patient_state": 15,
  "code_sit": "29"
  },

Подальші оновлення картки виклику

При подальшій обробці виклику оновлення інформації про картку виклику відбувається надсиланням PUT запиту за посиланням

URL: https://central103.org /api/callcard/<callCardID>/

Приклад запиту для оновлення картки виклику інформацією про Виїзд бригади:
PUT https://central103.org/api/callcard/ER-2018-09-09-000001/
{
 "CallCard": [
 {
  "call_station": "Бригада",
  "call_comment": "Поїхали!",
  "crew_id": "CR-2018-09-19-000004",
  "operator_id": "10S5",
  "call_result": "Виклик бригади",
  "start_datetime": "2018-09-20T09:57:28.045685",
  "end_datetime": "2018-09-20T09:57:33.045685"
 }
 ]
}
Приклад запиту для оновлення картки виклику інформацією про Прибуття бригади до пацієнта:
PUT https://central103.org/api/callcard/ER-2018-09-09-000001/
{
 "CallCard": [
 {
  "call_station": "У пацієнта",
  "operator_id": "10S5",
  "call_result": "Виклик бригади",
  "start_datetime": "2018-09-20T09:57:55.455607",
  "end_datetime": "2018-09-20T09:58:05.455607"
 }
 ]
}

Завершення роботи з карткою виклику

Після завершення обробки виклику останнім кроком є призначення картки виклику «в Архів». Для цього необхідно надіслати PUT запит за посиланням:

URL: https://central103.org/api/callcard/<callCardID>/

Приклад запиту для призначення картки виклику «В Архів»:
PUT https://central103.org/api/callcard/ER-2018-09-09-000001/
{
 "CallCard": [
 {
  "call_station": "Архів",
  "operator_id": "SYSTEM",
  "call_comment": "Свирид Опанасовича в Архів!!",
  "start_datetime": "2018-10-20T23:13:56.593600",
  "end_datetime": "2018-10-20T23:13:57.593600"
 }
 ]
}
 • No labels
Write a comment…