Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Для того, щоб створити Форму первинної медичної облікової документації 110 (надалі – медзапис), необхідно призначити її до картки виклику: параметр call_card_id не може бути порожнім.
 • У медзаписі обов’язково повинна бути зазначена відповідальна особа: параметр operator_id не може бути порожнім.
 • До картки виклику може бути призначено декілька медзаписів, залежно від кількості постраждалих, яким була надана допомога під час екстреного виклику.
 • Кожний новий POST запит створює новий медзапис.
 • Інформація про пацієнта - patient, адреса виклику - call_address, адреса пацієнта - patient_address - передаються у тому самому форматі, що й у картці виклику, що описано в розділі 7.1.

Створення медзапису

Для створення медзапису необхідно надіслати POST запит за посиланням:

URL: https://central103.org/api/medrecord/

Параметри запиту для створення медзапису:

Параметри запиту:

#

Поле

Null

Порожнє

Тип

Опис

1

call_card_id

False

False

сhar[32]

Ідентифікаційний код картки виклику, до якої призначена задана форма

2

operator_id

Fasle

False

foreignKey

Внутрішній ідентифікаційний код оператора ОДС, відповідального за цей виклик

3

mis_medrecord_id

False

False

char[64]

Внутрішній ідентифікаційний код мездзапису ОДС

11

crew_id

True

False

foreignKey

Ідентифікаційний код бригади, що обслуговує виклик

13

start_datetime

False

False

datetime

Дата й час початку виклику у форматі ISO 8601 без часового поясу

14

time_crew

False

False

datetime

Дата й час прийняття виклику бригадою у форматі ISO 8601 без часового поясу

15

time_depart

False

False

datetime

Дата й час виїзду бригади у форматі ISO 8601 без часового поясу

16

time_patient

True

False

datetime

Дата й час прибуття до пацієнта у форматі ISO 8601 без часового поясу

17

time_transport

True

False

datetime

Дата й час виїзду бригади від пацієнта у форматі ISO 8601 без часового поясу

18

time_hospital

True

False

datetime

Дата й час прибуття в ЗОЗ (госпіталізації) у форматі ISO 8601 без часового поясу

19

end_datetime

False

False

datetime

Дата й час завершення виклику у форматі ISO 8601 без часового поясу

 

 

 

 

 

 

20

patient

True

False

foreignKey

Пацієнт

21

patient_address

True

False

foreignKey

Адреса пацієнта

22

call_address

True

False

foreignKey

Адреса, за якою викликали бригаду

23

patient_address_src

False

False

foreignKey

Документ з адресою особи

24

patient_document

True

True

char[64]

Серія та номер документа

 

 

 

 

 

 

25

noresult

False

False

foreignKey

Безрезультатний виклик

26

mr_result

True

False


Опис результатів

26.1

the_result

False

False

foreignKey

Результат виклику, за замовчуванням – покращення

26.2

result_action

False

False

foreignKey

Що було зроблено бригадою після надання допомоги, за замовчуванням – залишили на місці

26.3

death_datetime

True

False

datetime

Дата й час смерті у форматі ISO 8601 без часового поясу

26.4

is_hospital

True

 False

boolean

Статус госпіталізації, за замовчуванням – False: не госпіталізували

27

diagnosis

True

 True

 

Опис діагнозів

27.1

mkx

True

 True

foreignKey

MKX-10

27.2

d_text

True

 True

char[256]

Діагноз лікаря/бригади у текстовому форматі

27.3

is_crew

True

 False

boolean

Бригада? за замовчуванням – True

27.4

doctor_name

True

 True

char[64]

Лікар

 

 

 

 

 

 

28

hospital

True

 

 

Опис госпіталізації

28.1

the_place

False

 True

char[256]

Назва закладу охорони здоров’я, куди госпіталізували

28.2

the_doctor

False

 True

char[256]

Черговий лікар

28.3

document

True

 True

char[32]

№ супровідного листа

28.4

event_datetime

False

 True

datetime

Дата й час передачі пацієнта в ЗОЗ у форматі ISO 8601 без часового поясу

 

 

 

 

 

 

29

mr_comment

True

 

char[256]

Додаткові деталі виклику, наприклад: "Відмовився від госпіталізації”

(warning)У разі відсутності чергового лікаря за будь-яких обставин, наприклад, пацієнт відмовився від госпіталізації вже у госпіталі, поле the_doctor = НЕ ВИЗНАЧЕНО. У цьому випадку обов’язковим полем є mr_comment, тобто коментарі до MedRecord.


Приклад запиту для створення медзапису:
{
 "MedRecord": {
  "call_card_id": "ER-2019-05-01-000588",
  "operator_id": "30S6",
  "mis_medrecord_id": "MREC-2019-04-23-5594",
 
  "start_datetime": "2019-04-24T07:01:22.224754",
  "time_crew": "2019-04-24T07:01:22.224754",
  "time_depart": "2019-04-24T07:01:22.224754",
  "time_patient": "2019-04-24T07:01:22.224754",
  "time_transport": "2019-04-24T07:01:22.224754",
  "time_hospital": "2019-04-24T07:01:22.224754",
  "end_datetime": "2019-04-24T07:01:22.224754",
 
  "patient": {
    "name": "Иная Светлая Галина",
    "first_name": "Иная Светлая Галина-Катрина",
    "family_name": "Иная Галушко-Цапліна",
    "middle_name": "Иная Нікітічна-Петрівна",
    "age": "21р",
    "sex": "Ж",
    "phone": "+38 033 222 1515"
  }, 
  "call_address": {
    "city": "м.Київ",
    "street": "вул.Жовтневої революциї",
    "building": "13/4",
    "apartment": "4",
    "location_type": "місто",
    "address_type": 1,
    "longitude": "10,21339",
    "latitude": "80,738734"
  }, 
  "patient_address": {
    "index": "23453",
    "city": "м.Житомір",
    "street": "бул.Верховного Совета",
    "building": "1",
    "location_type": "місто",
    "address_type": "будинок",
    "longitude": "13,27139",
    "latitude": "67,73734"
  },
  "patient_address_src": "з документа",
  "patient_document": "паспорт: РК 867493",
 
  "noresult": "результативний",
  "mr_result": {
    "the_result": "Покращення",
    "result_action": "Доставлений самостійно",
    "is_hospital": true
  },
  "diagnosis": [
    {
      "mkx": "A00.9",
      "d_text": "Болеет",
      "is_crew": true
    },
    {
      "mkx": "A02.9",
      "d_text": "Сильно болеет",
      "is_crew": false,
      "doctor_name": "Доктор Ливси"
    },
    {
      "mkx": "A03.9",
      "d_text": "Не долго мучался",
      "is_crew": false,
      "doctor_name": "Черная Метка"
    }
  ],
  "hospital": [
   {
    "the_place": "БСП",
    "the_doctor": "Доктор Мориарти",
    "document": "УК-123/Забыл",
    "event_datetime": "2019-04-24T07:00:59.479526"
   },
   {
    "the_place": "Фрунзе103",
    "the_doctor": "Кацман",
    "document": "Беру/себе-3",
    "event_datetime": "2019-04-24T07:00:59.479526"
   }   
  ],
  "mr_comment": "Це тестова Форма 110 30/04/2019"
 }
}

У відповідь Централь103 надсилає код стану HTTP 201 разом з ідентифікаційним кодом медзапису med_record_id та JSON з інформацією про пацієнта.

Приклад відповіді про створення медзапису в Централь103:
{
 "MedRecord": {
 "med_record_id": "MR-2019-05-08-000004",
 "call_card_id": "ER-2019-05-01-000588",
 "crew": “CR-2019-04-30-000006”,
 "operator_id": "30S6",
 "mis_medrecord_id": "MREC-2019-04-23-5594",
 
 "start_datetime": "2019-04-24T07:01:22.224754",
 "time_crew": "2019-04-24T07:01:22.224754",
 "time_depart": "2019-04-24T07:01:22.224754",
 "time_patient": "2019-04-24T07:01:22.224754",
 "time_transport": "2019-04-24T07:01:22.224754",
 "time_hospital": "2019-04-24T07:01:22.224754",
 "end_datetime": "2019-04-24T07:01:22.224754",
 
 "patient": {
  "name": "Иная Светлая Галина",
  "first_name": "Иная Светлая Галина-Катрина",
  "family_name": "Иная Галушко-Цапліна",
  "middle_name": "Иная Нікітічна-Петрівна",
  "age": "21р",
  "sex": "Ж",
  "phone": "+38 033 222 1515"
 },
 "patient_address": {
  "index": "23453",
  "city": "м.Житомір",
  "street": "бул.Верховного Совета",
  "building": "1",
  "location_type": "місто",
  "address_type": "будинок",
  "longitude": "13,27139",
  "latitude": "67,73734",
 },
 "call_address": {
  "city": "м.Київ",
  "street": "вул.Жовтневої революциї",
  "building": "13/4",
  "apartment": "4",
  "location_type": "місто",
  "address_type": "квартира",
  "longitude": "10,21339",
  "latitude": "80,738734",
 },
 "patient_address_src": "з документа",
 "patient_document": "паспорт: РК 867493",
 
 "noresult": "результативний",
 "mr_result": {
  "the_result": "Покращення",
  "death_datetime": null,
  "result_action": "Доставлений самостійно",
  "is_hospital": true
 },
 "is_hospital_record": true,
 "is_diagnosis_record": true,
 "mr_comment": "Це тестова Форма 110 30/04/2019",
 "date_modified": "2019-05-08T07:16:09.639253",
 "timestamp": "2019-05-08T07:16:09.639273",
 "diagnosis": [
  {
  "med_record_id": "MR-2019-05-08-000004",
  "mkx": "A00.9",
  "d_text": "Болеет",
  "is_crew": true,
  "doctor_name": null,
  "timestamp": "2019-05-08T07:16:09.687982",
  "mkx-text": "Холера, неуточнена"
  },
  {
  "med_record_id": "MR-2019-05-08-000004",
  "mkx": "A02.9",
  "d_text": "Сильно болеет",
  "is_crew": false,
  "doctor_name": "Доктор Ливси",
  "timestamp": "2019-05-08T07:16:09.692354",
  "mkx-text": "Сальмонельозна інфекція, неуточнена"
  },
  {
  "med_record_id": "MR-2019-05-08-000004",
  "mkx": "A03.9",
  "d_text": "Не долго мучался",
  "is_crew": false,
  "doctor_name": "Черная Метка",
  "timestamp": "2019-05-08T07:16:09.695241",
  "mkx-text": "Шигельоз, неуточнений"
  }
 ],
 "hospital": [
  {
  "med_record_id": "MR-2019-05-08-000004",
  "the_place": "БСП",
  "the_doctor": "Доктор Мориарти",
  "document": "УК-123/Забыл",
  "event_datetime": "2019-04-24T07:00:59.479526",
  },
  {
  "med_record_id": "MR-2019-05-08-000004",
  "the_place": "Фрунзе103",
  "the_doctor": "Кацман",
  "document": "Беру/себе-3",
  "event_datetime": "2019-04-24T07:00:59.479526",
  }
 ]
 }
}

Оновлення медзапису

Для оновлення медзапису необхідно надіслати PUT запит за посиланням, що містить ідентифікаційний код оновлюваного медзапису:

URL: https://central103.org/api/medrecord/<med_record_id>

Оновлення медзапису відбувається відповідно до надісланих у запиті змін. Для оновлення інформації про діагноз та госпіталізацію дані необхідно надсилати у повному обсязі. Якщо інформація про діагноз та госпіталізацію не додається до PUT запиту на оновлення медзапису – Централь103 видалить ці дані з медзапису.

 • No labels
Write a comment…