Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Загальний робочий процесЗагальна модель роботи передбачає такі етапи обробки виклику:

 1. етап прийому виклику (опитування);
 2. етап визначення бригади;
 3. етап виїзду бригади (реагування);
 4. етап надання допомоги або/та етап супроводження надання допомоги;
 5. етап звітування про виїзд.

Наведені процеси вважаються обов’язковими елементами, проте вони не є рамковими та не обмежують розробку. Будь-яка ОДС може бути доповнена додатковими процесами чи підпроцесами залежно від своїх потреб, якщо вони не порушують логіку ключових процесів.

Чільні ролі користувачів у загальному процесі

Диспетчер прийому виклику (далі - ДПВ) приймає та обробляє усі виклики, які надходять ззовні системи, зокрема здійснює:

 • прийом звернень від населення по телефону та іншим каналах зв'язку щодо надання ЕМД, проводить первинне опитування та, в тому числі, категоризує звернення, визначає їх пріоритетність відповідно до затверджених протоколів;
 • передачу інформації щодо виклику відповідно до його типу (виїзд, консультація, переадресація, тощо);
 • прийом звернень щодо надання консультації в телефонному режимі;
 • надання населенню телефонних довідок та затвердженої інформації, якщо в ОДС не передбачено іншої відповідальної особи.

Диспетчер напрямку (далі - ДН) ухвалює рішення про направлення бригади та виконує всю подальшу комунікацію з нею, зокрема здійснює:

 • контроль формування бригад на початку зміни або протягом дня, за необхідності;
 • приймання інформації (електронної картки) щодо виклику від ДПВ;
 • сортування викликів за черговістю виконання, вибір та направлення бригади ЕМД, передачу інформації (електронної картки) керівникові бригади;
 • супровід на всіх етапах надання ЕМД за викликом, надання додаткової інформації, допомога в разі надзвичайних та нестандартних ситуацій;
 • передачу до стаціонарних ЗОЗ інформації щодо необхідності госпіталізації пацієнтів за викликами;
 • організацію направлення для допомоги бригадам ЕМД  працівників поліції, ДСНС, інших аварійно-рятувальних служб;
 • залучення та координація додаткових бригад ЕМД у разі наявності великої кількості постраждалих на місці події;
 • передачу оперативної інформації, документації та матеріальних цінностей по зміні;
 • закриває завершені та оброблені виклики ЕМД.

Бригада обслуговує виклики, безпосередньо надаючи екстрену медичну допомогу на місці або під час перевезення постраждалих. Усі дії бригади в системі виконуються від імені авторизованого керівника бригади. Бригада:

 • приймає запит на реагування від ДН, підтверджує або відхиляє його;
 • взаємодіє з ДН протягом виклику для отримання додаткової інформації та консультування;
 • взаємодіє з лікарем консультативно-діагностичного центру (із забезпеченням передачі йому ЕКГ та іншої інформації про стан пацієнта) у разі технічної можливості;
 • прибуває до місця події за викликом відповідно до встановленого нормативу, обстежує та надає екстрену медичну допомогу постраждалим, які потребують такої допомоги;
 • за рішенням керівника бригади транспортує пацієнтів, які потребують обов’язкового медичного супроводу, до стаціонарних закладів охорони здоров’я за розпорядженням диспетчера напрямку;
 • інформує диспетчера напряму про етапність виконання завдання за викликом;
 • веде затверджену медичну статистичну облікову документацію та звітує про виконану роботу;
 • формує запит на закриття реагування по факту завершення робіт.

Централь103 через ОДС взаємодіє з усіма іншими ключовими користувачами загального процесу диспетчеризації на кожному з етапів:

 • збирає та зберігає дані про виклик:
  • усі дії працівників ЕМД в системі;
  • деталі прийому та супроводження виклику та усі оновлення інформації про виклик, у тому числі й часові дані;
  • зміни статусів виклику, бригад, диспетчерів;
  • інформацію про переміщення бригади;
  • дані про огляд пацієнта та його госпіталізацію;
  • звітність про виконану роботу;
 • здійснює прийом та передачу диспетчеру прийому викликів звернень, надісланих неголосовим способом;

 • здійснює передачу виклику між ОДС.

Детальний опис процесів

Детальний опис усіх процесів та організації роботи ОДС можна знайти в документі "Організація роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", затвердженому МОЗ України. • No labels
Write a comment…